Personvernerklæring

Retningslinjer for behandling av personvern i byOSLO Group AS

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernforordning som ble implementert i EU-landene i mai 2018. I Norge fikk vi samtidig en personvernlov som tilsvarer GDPR. Forordningen setter personvern høyest og regulerer blant annet bedrifters håndtering av personopplysninger. Dette synes vi er en positiv utvikling for deg som forbruker, slik at du skal få en bedre kontroll på personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på å overlevere opplysninger til oss. 

På denne siden har vi samlet en oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forhold til dette. 

Vi forsikrer deg at vi

  • kun samler inn opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med deg. For eksempel ber vi om e-post og telefonnummer for å kunne kontakte deg i forbindelse med en henvendelse/booking. Vi spør også om lov til å sende deg nyheter fra et av stedene våre med informasjon om arrangementer og annet.

  • ikke overleverer opplysninger til en tredjepart (som ikke er en samarbeidspartner).

  • lagrer opplysningene dine på en sikker måte.

  • ikke uten videre gir ansatte tilgang til opplysningene dine. Det er kun de som skal kontakte deg som kan se ulik informasjon.

Hvem behandler personopplysninger?

byOSLO Group AS lagrer og behandler personopplysninger på en forsvarlig måte og hele tiden i henhold til norsk lov.

Dine personopplysninger blir lagret i byOSLOs database, og kan bli brukt på tvers av lokalene våre. Men vi selger/bytter/utleverer de aldri til utenforstående som ikke er tilknyttet byOSLO. 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer alle sensitive opplysninger på en sikker og forsvarlig måte innenfor EØS-området, men de kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov. 

Må man oppgi noen personopplysninger?

Vi ber aldri om opplysninger som ikke er relevante for oss, dvs. for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Du velger selv hva du vil dele med oss, men noen opplysninger må vi ha for å kunne svare på henvendelsen din.

Hvilke opplysninger lagrer vi?

byOSLO Group AS lagrer informasjon som er relevant for oss slik at vi kan kommunisere med deg og behandle henvendelser fra deg. I henhold til gjeldende lovverk er det noen opplysninger vi er pålagt å lagre for å gjennomføre en bestilling. Du vil alltid kunne etterprøve hvilke opplysninger som er nødvendig for oss å lagre.

Kameraovervåking

Alle lokalene våre er installert med overvåkingskameraer. Bilder fra disse kameraene blir lagret i 7 dager, deretter blir de automatisk slettet. 

Informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider

Vi benytter informasjonskapsler (lokalt lagrede data) på nettsidene våre, slik at vi kan forbedre og optimere brukeropplevelsen når du besøker et av nettstedene våre. Klikk her for å lese mer om informasjonskapsler på sidene våre

Dine rettigheter

Det er du som bestemmer over personopplysningene dine. byOSLO lagrer bare informasjon som du har oppgitt og godkjent at vi lagrer. Opplysningene blir aldri overlevert til utenforstående. 

Kan vi slette opplysninger?

Du kan når som helst kontakte oss og be om at vi sletter opplysninger vi har registrert om deg, så sant du ikke

  • har uoppgjort gjeld hos byOSLO.

  • mistenkes for, eller har misbrukt, tjenestene våre i løpet av de siste fire årene.

  • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder.

  • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

Innsyn og korrigering

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Kontakt oss i så fall på mail: personvern@byoslo.com. Du kan også be om at opplysningene blir korrigert hvis det er noe feil eller ufullstendig. 

Direkte markedsføring

Det er du som bestemmer om du vil motta direkte markedsføring fra byOSLO og lokalene våre, og at vi utfører profilanalyser mtp. direkte markedsføring. Selv om du har takket ja til å f.eks. følge vårt nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av igjen via en avmeldingslenke som er med i hvert nyhetsbrev. 

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter?

Vi har opprettet et personvernombud som du kan henvende deg til for å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og videre be om å bli slettet eller at vi korrigerer opplysningene. Ta kontakt på personvern@byoslo.com.

Du kan også klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener deg urettferdig behandlet. 

Kontaktinformasjon byOSLO

byOSLO Group AS
Postboks 2337 Solli Plass
0201 Oslo
personvern@byoslo.com
Organisasjonsnummer: 996 413 438